A Társaságról

A Társaság bemutatása:

A Társaság cégneve: Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve:   Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

A Társaság alapítója a Magyar Állam. A tulajdonosi jogokat az Agrárminisztérium gyakorolja.

 

A Társaság nonprofit jellege és tevékenysége:

A társaságot nem jövedelemszerzésre irányúló gazdasági tevékenység folytatására alapították. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat, a társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok (alapító) között nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja. (Ctv. 9/F. § (2); (3)).

A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében nem minősül közhasznú szervezetnek.

A Társaság tevékenysége kifejtése révén - az Alapítóval együttműködve a felhasználásra és hasznosításra is kiterjedően - részt vesz a Nemzeti Kataszteri Program keretében kialakított állami földmérési alaptérképi adatbázis térképfelújítási munkáiban, valamint a tulajdonában lévő állami alapadatok értékesítésével új állami alapadatok előállítását finanszírozza, részt vesz továbbá az Agrárminisztérium támogatásával a Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére és a részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadására indított projekt gyors, hatékony és gazdaságos megvalósításában. A Társaság a tevékenységét a kormányhivatalokkal, a járási hivatalokkal és a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel együttműködve valósítja meg.