Közérdekű adatok

Az NKP Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotrv.) meghatározott kötelezettségének eleget téve a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével  teljesíti a részére benyújtott közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket.

 
A Kormány 175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről. Közérdekből nyilvánossá minősített adatok nyilvánossá tétele, a vezetőre, a felügyelő bizottsági tagokra és a könyvvizsgálóra vonatkozóan a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-sa alapján.
 

Vezető

 

Név

Beosztás

Személyi alapbér (Ft/hó)

Prémium maximális értéke

Felmondási Idő

Végkielégítés

 
 

Cseri József

ügyvezető igazgató

928 800

az éves alapbér 10%-a

3 hónap

Mt. szerint

             

Felügyelő bizottság

 

Név

Beosztás

Tiszteletdíj (Ft/hó)

Egyéb járandóság

Jogviszony megszűnésekor pénzbeli juttatások

 

Dr. Szabó Csaba

elnök

60 000

0

0

 

Demeter-Vodnár Edit

tag

50 000

0

0

 

Dr. Szinay Attila

tag

50 000

0

0

   Könyvvizsgáló

 

Név

Megbízásidíj (Ft/év)

Egyéb járandóság

Pénzbeli juttatások jogviszony megszünésekor

 

 

DORNHOF NAGY UND PARTNER HUNGAR AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

950 000

0

0