Adatszolgáltatásról

 Tájékoztatás a digitális térképek szolgáltatásáról

 

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Fttv.) 5. § (2) bekezdése szerint „a miniszter felelősségi körébe tartozó földmérési térképészeti tevékenység végzése során előállított állami alapadatok szolgáltatását az ingatlanügyi hatóságok végzik.”

 

Tekintettel arra, hogy a Fttv. 4. § (2) bekezdése szerint „a miniszter felelősségi körébe tartozó, ingatlan-nyilvántartási, földmérési, térképészeti és földügyi tevékenység végzése során előállított állami alapadatok és adatbázisok kezelését a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv országos illetékességgel látja el” az állami alapadatokat a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv (Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya) országos illetékességgel szolgáltatja.

 

A 2017. évi LVII. törvény 16. §-a alapján a Fttv. módosításra került.

 

A módosítás értelmében a Fttv. 6. § (20) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2017. év június hónap 15. napjától kezdődően „a megyei önkormányzat, valamint a települési önkormányzat a területrendezési, valamint a településrendezési feladatainak ellátásához a Fttv. 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázishoz díj-, költség- és térítésmentesen férhet hozzá.”

 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (1b) bekezdése szerint „a területrendezésért felelős miniszter, valamint a megyei önkormányzat számára a területrendezési tervek készítéséhez szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatait, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer a területrendezési feladatok ellátásához szükséges adattartalmú felszínborítási rétegét, az érintett területre a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer programszerű felújításához használt legfrissebb évjárat szerinti ortofotóit, valamint az ország 1:10000 digitális szintvonalrajzát és domborzatmodelljét (DDM-5), a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv térítésmentesen biztosítja.”

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13/A. § szerint „a településrendezési eszköz, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia készítéséhez, és a településképi követelmények meghatározásához szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatait, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer a településrendezési és településfejlesztési feladatok ellátásához szükséges adattartalmú felszínborítási rétegét, az érintett területre a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer programszerű felújításához használt legfrissebb évjárat szerinti ortofotóit, valamint az ország 1:10000 digitális szintvonalrajzát és domborzatmodelljét (DDM-5) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv térítésmentesen biztosítja.”